Garanti

Bevar bilens fabriksgaranti – også på dit CarSpot autoværksted.
Når din bil bliver serviceret på et CarSpot autoværksted, bevarer du bilens fabriksgaranti.

Få din bil serviceret på et CarSpot autoværksted og bevar bilens fabriksgaranti, med den gældende EU-regel. CarSpot autoværkstedet servicerer bilen efter bilfabrikantens forskrifter.
Krav for at kunne opretholde bilfabrikantens garanti er at CarSpot autoværkstederne bruger reservedele af samme kvalitet som originalt monteret.

Garantien bevares når du kan dokumentere, at der er overholdt de anbefalede service eftersyn. Dit CarSpot autoværksted stempler i servicehæftet eller indrapporterer servicet online til den pågældende bilmærkes onlineløsning.

3 års garanti på reservedele 

Kvalitetsreservedele og den helt rigtige know-how giver dig tryghed som kunde for at din bil er i de rigtige hænder.

Der ydes 3 års garanti på alle nye reservedele. Garantien omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i garantiperioden. Garantien gælder i 3 år fra fakturadato.

Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forbrugsvarer. Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler mv., eller ydre påvirkninger, herunder hærværk.
Sammen med anmeldelse af garantisagen SKAL samtlige fakturaer i sagen medbringes.
Garantisagen skal indleveres til det CarSpot autoværksted, som har monteret reservedelen, med mindre andet er aftalt ved forudgående henvendelse til det oprindelige CarSpot autoværksted. Reklamation skal ske umiddelbart efter konstatering af fejlen/defekten.